Nieuws

Aanpassingen abonnementen en Studiokaarten

De zomervakantie is ten einde en dat betekent dat het nieuwe sportseizoen van start gaat.

COVID-19 heeft al voor heel wat veranderingen gezorgd en zal dat waarschijnlijk nog een tijdje blijven doen. Ook bij De Studio moeten we ons aanpassen om alles zo veilig en optimaal mogelijk te laten verlopen.

De grote verandering dit jaar is de vereenvoudiging van onze credits en dus volgt er een aanpassing van onze abonnementen en studiokaarten:

Vanaf 1 oktober zal er officieel nog maar 1 soort credits bestaan en geen lange en korte credits meer. Maar gewoon ‘groepslessen’. Dit brengt met zich mee dat er ook nog maar 1 soort abonnement en 1 soort studiokaart voor de groepslessen zal zijn. Je zal ze nog wel steeds aan verschillende looptijden en tarieven kunnen verkrijgen.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Alle groepslessen vanaf 1 oktober zal je enkel kunnen reserveren met de nieuwe credits en dit ten vroegste vanaf 21 september. Op 20 september worden alle resterende credits van het huidige systeem omgezet naar de nieuwe credits. Vermits dit handmatig dient te gebeuren, zal dit ook een hele dag in beslag nemen. Op die dag worden ook de lessen vanaf oktober online geplaatst en de nieuwe abonnementen en studiokaarten in de webshop geplaatst.

De huidige abonnement en Studiokaarten blijven geldig tot de credits zijn opgebruikt (deze worden omgevormd) of de looptijd van het abonnement verlopen is, met uitzondering van de abonnementen via domiciliëring. Houders van een abonnement via domiciliëring zullen in de loop van september nog een persoonlijk mailtje krijgen met de vraag of we mogen overschakelen naar het nieuwe abonnement.

De prijs?

Voor studiokaarten blijven de tarieven nog hetzelfde.

Een abonnement via domiciliëring zal 47,5€ per maand bedragen. Voor een abonnement met een looptijd van 6 maanden betaal je 285€ en voor een jaar is dit 540€. Voor 1 maand betaal je 55€.

Met een abonnement kan je aan alle groepslessen deelnemen. Yoga zal niet meer tot het aanbod van de groepslessen behoren, maar aangeboden worden als een reeks van lessen. Pilates, Body Conditioning, Gladiator Workout, BBB horen op dit moment tot het aanbod.  Hopelijk kunnen we hier binnenkort ook weer de boksfit aan toevoegen…

We doen ons uiterste best om de veranderingen zonder problemen door te voeren, maar als er toch een probleem opduikt stuur je best even een mailtje naar admin@studioheist.be .

Groepslessen online.

Ten laatste 1 oktober zullen we ook starten met het online aanbieden van onze groepslessen. Je zal dan van thuis uit kunnen deelnemen aan al onze groepslessen. Meer info hieromtrent volgt de komende weken.