Tessa Claes

Met een diploma Elektromechanica op zak ben ik waarschijnlijk niet de meest typische coach. Mijn coaching verhaal begint dan ook pas toen ik op 23-jarige leeftijd enorm te lijden had onder hyperventileren. Gelukkig kwam ik terecht bij een goede coach om zo via begeleiding de onderliggende oorzaken bloot te leggen en aan te pakken.

Deze begeleiding heeft mijn manier van in het leven staan drastisch veranderd. Het proces van zelfontwikkeling, zelfreflectie, stilstaan bij de processen waar je als mens doorgaat, je eigen leven in handen nemen,.. intrigeerde mij enorm en staat sindsdien centraal in mijn leven, het is letterlijk een passie geworden. Na 5 jaar begeleiding kwam de beslissing om een opleiding tot coach te volgen en zo mijn passie ook beroepsmatig gaan in te zetten.

Ik startte met de basisopleiding Inspirerend coachen van Jef Clement en voelde onmiddellijk ‘hier zit ik op mijn plek, dit is wat ik echt graag doe’.

Gebeten door de coachingsmicrobe zette ik mijn weg verder in de opleidingen:

  • Meesterschap Inspirerend coachen – bij Jef Clement
  • Masterclass: Coachen van persoons- en zijnsvragen – bij Jef Clement (Hier werd vooral dieper ingegaan op het coachen van vragen die te maken hebben met de persoon zelf, met richting geven aan je leven en met zingeving. Vragen zoals : Waarom ben ik hier? Welke kant wil ik uit met mijn leven? …)
  • Stress- en burn-outcoach – bij HRD Academy

Over een tijdspanne van 6 maanden heb ik op vrijwillige basis leerlingen gecoacht in het Sint-Lambertusinstituut te Heist-op-den-berg. De thema’s die in deze gesprekken aan bod kwamen waren zeer uiteenlopend, gaande van een studieplanning maken, gepest worden, tot bewustwording van de eigen grenzen en hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

De workshops die ik geef in samenwerking met de Studio zijn een schakel in de keten naar vitaler leven. We willen er aandacht geven aan onze mentale gezondheid door anders leren om te gaan met stress,  meer aan zelfzorg te doen en dit in het kader om een burn-out te vermijden.

Stress- en burn-outcoach
Life coach