Thijs Ghekiere

Al heel mijn leven staat alles wat met sport te maken heeft op een voorname plaats. Het was voor mij dan ook een logische stap om tijdens mijn middelbare studies voor de richting Sport-Wetenschappen te kiezen. De volgende halte was het sportkot in Leuven. In 2003 ben ik daar afgestudeerd als Master in de Lichamelijke Opvoeding (specialisatie: fysieke activiteit, fitness en gezondheid). Na Leuven heb ik de opleiding Personal Trainer gevolgd aan de Fitness Academy (specialisatie: Functional Trainer). Tot op heden blijf ik mij ieder jaar op diverse vlakken bijscholen in binnen en buitenland.

Sinds 2003 werk ik als zelfstandig gecertificeerd Personal Trainer en in 2007 besloot ik om samen met enkele andere trainers en onder supervisie van Max Icardi in het Functional Training netwerk te stappen. Hier ben ik de eerste malen een zekere Hans Van den Brande tegengekomen.

Momenteel verdeel ik mijn 168 uur per week tussen het geven van training (individueel & kleine groepslessen), werken als docent (hoofddocent fitness trainer B Sint-Niklaas en Aalst, stagecoördinator, docent fitness trainer A, Coach workshops, functional trainer academy,…), mijn rol als huisvader en echtgenoot (3 kleine kabouters die zorgen voor heel wat functionele training) en proberen nog wat zelf te sporten (lopen, mountainbike, …).

Ik ben bij de gelukkigen die van zijn hobby zijn beroep heeft kunnen maken. Ik vind het fantastisch om mensen richting een hoger fysisch en psychisch welzijn te brengen. De visie, filosofie en manier van werken die Hans en zijn Team heeft, liggen volledig in de lijn van hoe ik over het ruime begrip ‘gezondheid’ denk, en ik ben dan ook super enthousiast om deel uit te maken van de Studio!

Meer info: www.thijsghekiere.be

Master in de lichamelijke opvoeding
Advanced Functional Trainer
Docent Vlaamse Trainersschool & postgraduaat opleiding (Functional Trainer Academy)